PASTE ME KREM GJALPI

PASTAKOK

Pastën kokë e bëjmë si në kohën e xhaxhit. Traditë dhe shije që zgjat në kohë.